I nyckelgymmet kan du träna från tidiga ottan till sena natten!

Många av våra medlemmar har haft önskemål om utökade öppettider i gymmet och vårt mål är givetvis att, så långt det är möjligt, lyssna på era synpunkter och göra de förbättringar som är möjliga.

Vi erbjuder därför numera s.k. Nyckelgym  – något som innebär att du som medlem får klart förbättrade träningsmöjligheter i gymmet. Nyckelgym innebär att vi under vissa tider inte har bemanning i receptionen men du får tillträde till gymmet samt omklädningsrum genom att öppna med ditt träningskort (ditt vanliga medlemskort).

Kortläsaren sitter vid ytterdörren/entrén och du drar ditt kort där. När du kommit in i lokalen loggar du som vanligt in på våra inläsningscentraler. Det är mycket viktigt att du alltid loggar in dig och tar med dig incheckningslappen eftersom både våra funktionärer samt bevakningsföretaget Securitas gör regelbundna kortkontroller.  

Vi har för din säkerhet valt att sätta upp ett par filmkameror i lokalen. Kamerorna kommer endast att vara på då lokalen är stängd för de som inte har tillgång till nyckelgymmet

Vi vill poängtera att nyckelgym bygger på tillit till våra medlemmar, vilket alltså innebär att man som medlem har ett eget ansvar att följa nedanstående regelverk:  

  • För tillträde till nyckelgymmet krävs att du har ett giltigt Gymkort eller Allträningskort.
  • Träningskortet är personligt och ger enbart registrerad kortinnehavare tillträde till gymmet. Missbruk kan leda till att träningskortet spärras.
  • Du får aldrig släppa in någon annan i lokalen. Skulle det ske, är det alltid du som medlem som riskerar ditt medlemskap. Vill du ta med dig en vän, släkting eller liknande gå det bra. Dock måste den personen då först betala 90 kr för engångsbiljetten via Swish innan ni går in i lokalen. Det är du som medlem som har ansvar för att detta görs. Vårt Swishnummer finns på ett anslag vid entrédörren.
  • Du måste alltid ha ID, Körkort; LMA-kort eller annan idhandling med dig då du tränar under våra obemannade tider. 
  • Det åligger kortinnehavaren att ha kännedom om gymmets utrymningsvägar.
  • Vi tillämpar samma ordningsregler och regler för åldersgränser som vid övriga öppettider.
  • Securitas gör kontroller vid oregelbundna tider. Se till att alltid ha din inpasseringslapp tillgänglig då kontrollanterna kommer.
  • Du kan komma in fram till 30 minuter före stängningstid och måste vara ute ur lokalen senast en kvart efter stängning. Securitas kontrollerar varje kväll att byggnaden är utrymd.
  • Nödutgångarna ut från gymmet är larmade och får endast öppnas vid nödfall.

Om det visar sig att det sker upprepade regelbrott kan möjligheten till nyckelgym för våra medlemmar dras in. Vid regelbrott träder "Handlingsplan nyckelgym" in och reglerar vilka åtgärder som ska vidtas. Läs handlingsplanen här.

Vår starka förhoppning är så klart att våra medlemmar ser tillgång till Nyckelgym som en stor förmån som man är rädd om!

Kontakta oss gärna på: info@almhult.friskissvettis.se om du har du synpunkter eller annan feedback!

                                                    2014_026