Priser MEDLEMSAVGIFT 100 KR/KALENDERÅR TILLKOMMER (50 kr för barn upp till 14 år)


VUXEN  FÖDD 1999 ELLER TIDIGARE.
                                                        1 MÅN       3 MÅN       6 MÅN       12 MÅN       DELBET. 12 MÅN *)   
 Allträning
500 kr
1 450 kr
2 030 kr
2 900 kr
242/månad
 Allträning dag**)
-
- 1 365 kr
1 960 kr
163/månad
 Gym -
-
1 715 kr
2 500 kr
208/månad
 Gym dag mån-fre kl. 05-15
 -
-
1 220 kr
1 715 kr
143/månad
 Gruppträning (exkl. c-gym)
 -
-
1 715 kr
2 500 kr
208/månad
 Jympa redskapsfria pass
 -
-
1 350 kr
1 925 kr
160/månad
 Spinning
 -
-
1 350 kr
1 925 kr
160/månad
VUXEN  FÖDD 1999 ELLER TIDIGARE.
               1 MÅN  3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN DELBET.
 12 MÅN *)
 Allträning
500
1 450  2 030 2 900
242/mån
 Allträning
 dag**)

-
- 1 365
1 960
163/mån
 Gym -
- 1 715
2 500
208/mån
 Gym dag
 mån-fre
 kl. 05-15
 -
- 1 220
1 715
143/mån
Gruppträning
(exkl. c-gym)
 -
- 1 715
2 500
208/mån
 Jympa
 redskapsfria
 pass

 -
- 1 350
1 925
160/mån
 Spinning
 -
- 1 350
1 925
160/mån


 
 
 
UNGDOM (FÖDD 2000 ELLER SENARE)  & PENSIONÄR
                                                        1 MÅN       3 MÅN       6 MÅN       12 MÅN       DELBET. 12 MÅN *)   
 Allträning
500 kr
1 450 kr
1 412 kr
2 030 kr
169/månad
 Allträning dag**)
-
- 956 kr
1 372 kr
114/månad
 Gym -
-
1 200 kr
1 750 kr
146/månad
 Gym dag mån-fre kl. 05-15
 -
-
854 kr
1 1200 kr
100/månad
 Gruppträning ​(exkl. c-gym)
 -
-
1 200 kr
1 750 kr
146/månad
 Jympa redskapsfria pass
 -
-
945 kr
1 348 kr
112/månad
 Spinning
 -
-
945 kr
1 348 kr
112/månad
UNGDOM (FÖDD 2000 ELLER SENARE) 
& PENSIONÄR
            1 MÅN 3 MÅN 6 MÅN 12 MÅN DELBET.
12 MÅN *)
 Allträning
500
1 450  1 412
2 030 169/mån
 Allträning
 dag**)

-
- 956
1 372
114/mån
 Gym -
- 1 200
1 750
146/mån
 Gym dag
 mån-fre
 kl. 05-15
 -
- 854
1 200
100/mån
 Gruppträning
(exkl. c-gym)
 -
- 1 200
1 750
146/mån
 Jympa
 redskapsfria
 pass

 -
945 1 348
112/mån
 Spinning
 -
- 945 1 348
112/mån
 
 
 
ÖVRIGA KORTMEDLEMSKAP   

Allklippkort 10 ggr

830 kr Vuxen
625 kr Ungdom/ Pensionär
Gäller 10 ggr på valfri träning (ej nyckelgym) under ett år

IF Friskis&Svettis är en
ideell förening med obli- gatorisk medlemsavgift
för alla träningskort.
Avgiften är 100 kr (50 kr
för barn upp till 14 år) per 
kalenderår och betalas
för samtliga år
träningskortet gäller.
Medlemskapet omfattar
även en 
olycksfallsförsäkring.
Läs mer här.

 
Familjejympa 
terminskort
350 kr / 1 barn
570 kr / 2 barn
Medföljande vuxen tränar gratis
 
Engångsträning
90 kr       
Engångsträning Familjejympa  70 kr  Per barn    
FaR-kort 500 kr / 10 ggr Gäller 3 mån (med recept)    
ÖVRIGA KORT


 
Allklippkort 10 ggr
830 kr Vuxen
625 kr Ungdom/pensionär
Gäller 10 ggr på valfri träning (ej nyckelgym) under ett år

Familjejympa
terminskort
350 kr / 1 barn
570 kr / 2 barn
Medföljande vuxen tränar gratis   
Engångsträning  90 kr 
 
Engångsträning Familjejympa 70 kr Per barn  
FaR-kort  500 kr / 10 ggr Gäller 3 mån (med recept)    
MEDLEMSKAP


 

IF Friskis&Svettis är en ideell förening
med obligatorisk medlemsavgift för alla träningskort.
Avgiften är 100 kr (50 kr för barn upp till 14 år) per kalenderår och
betalas för samtliga år träningskortet gäller. 
Medlemskapet omfattar även en olycksfallsförsäkring.

Läs mer här. 
 
 
 
ÅLDERSGRÄNSER
6-9 år
Du tränar gratis på Jympa kl. 17.30 på söndagar, i sällskap av vuxen. 
10 - 11 år
Du får delta på alla gruppträningspass samt träna i gymmet, dock alltid i sällskap av vuxen. 
12 år Nu får du även träna på egen hand på alla redskapsfria pass.
13 - 14 år  Alla gruppträningspass på egen hand. Du får även träna på egen hand i gymmet, när receptionen är öppen och efter förälders skriftliga godkännande. 
15 år  Nu får du träna på egen hand i gymmet, utan förälders godkännande och även på obemannade tider. 

Pensionär: Från det datum du fyller 65 år eller sjukpensionär med intyg från Försäkringskassan.
*) Delbetalning via KREDITHANTERARNA. Åldersgräns 18 år. Se vår hemsida för mer information. Serviceavgift på 20/35 kr per mån tillkommer.
**) Allträning Dag gäller för individuell träning i gymmet mån-fred kl. 05-15 samt för alla gruppträningspass, inkl. cirkelgym, mån-fred med start senast kl. 16.30.
Jympa redskapsfria pass: Gäller på Jympa, Core, Step Explode, Dans Cresendo, IntervallFlex, Flex soft, Yoga och Yoga energy.